kantine 3

Instructie slot kantinedeur

De kantinedeur is vanaf vandaag te openen via een app op je mobiele telefoon.

Hiervoor krijgen de personen die toegang moeten hebben een app met een link hierin.

Als je op deze link klikt, wordt de app met bijbehorende code geïnstalleerd.
Vanaf dat moment kun je wanneer je bij de deur van de kantine staat deze via de app openen.

 

Hiervoor open je de app, vervolgens krijg je dit in je scherm te zien:

Schuif het scherm van onder naar boven.

 

Klik op deur openen en de deur zal zich ontgrendelen.

Wanneer je de kantine als laatste verlaat, sluit je de deur achter je en open je weer de app.

Klik dan op vergrendelen en de deur zal op slot gaan.

Beachvolleybal

Algemene ledenvergadering SVH

Notulen algemene ledenvergadering 2018 SVH tbv website.

Algemene ledenvergadering SVH
Op dinsdag 2 oktober kwamen bijna 30 leden in De Voordam bij elkaar voor de jaarlijkse ledenvergadering. Aan de hand van foto’s werd door de verschillende afdelingen teruggeblikt op het afgelopen sportseizoen. Het algemeen bestuur informeerde de aanwezigen omtrent de financiën, preventief beleid en de gevolgen van de nieuwe privacywet (AVG). Ook werd het nieuwe slot van de kantine geïntroduceerd.

De winnaar van de deel-en-winactie via Facebook (Audrey van Munster) ontving een gloednieuwe bachvolleybal als prijs!

 

 

 

 

svh hellendoorn Logo_MaakVanPinnenOokJouwSport

Alleen pinnen

Vlot betalen is prettig voor elke sportvereniging en kantine. Pinnen met je betaalpas of mobiele telefoon is snel, makkelijk en veilig. Hoog tijd om van pinnen een echte sport te maken!

In onze kantine kan je dan ook alleen pinnen/ contactloos betalen.

(met uitzondering van kinderevenementen)

 

De voordelen op een rijtje:

 • Contactloos betalen: snel en veilig
 • Het geld staat meteen op de rekening van de club
 • Geen wisselgeld, valsgeld, af- en aanvoer van geld en afstorten
 • Kasverschillen behoren tot het verleden
 • Veilig: minder kans op fraude, fouten, overvallen en inbraak
 • Minder verantwoordelijkheid voor medewerkers en vrijwilligers
Sportvereniging Hellendoorn SVH

AVG beleid SVH

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet langer actief. Deze nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), geldt voor alle lidstaten van de EU en zorgt daardoor voor een uniform beleid op het gebied van gegevensbescherming. Het doel van deze wet is om de privacy van burgers te waarborgen en ze te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop.

Meer informatie over de voorwaarden en het beleid van SVH om uw privacy te beschermen vindt u HIER.

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Meedoen = meer kansen!

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zijn, na jaren intensieve samenwerking achter de schermen, per 3 april samen verder gegaan als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten. Aan deze missie en onze werkwijze verandert niets.

Meer info? Klik HIER

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Gedragsregels

Preventief beleid SVH

Het Algemeen Bestuur en de afdelingsbesturen van SVH hebben samen vastgesteld dat er een preventief beleid gevolgd moet worden om risico’s op seksuele intimidatie, pesten en anderszins ongewenst gedrag in de omgang met elkaar te beperken.

Het preventief beleid heeft 3 pijlers

(in navolging van adviezen van het NOC*NSF):

 1. Het instellen van omgangsregels.
 2. Het voeren van een aannamebeleid voor trainers/leiders.
 3. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Ad 1)  De omgangsregels zijn als volgt:

 1. Ik accepteer en resepecteer de ander zoals hij is en discrimeer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik betokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik die niet mee aan pesten, uitlachten of roddelen.
 9. Ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de vertrouwenspersoon of bij het bestuur.

Ad 2) Aannamebeleid voor trainers/leiders

 • Houd een kennismakingsgesprek (met het afdelingsbestuur en eventueel andere belangshebbenden).
 • Trek, indien mogelijk, referenties na (bijv. bel de club waar de vrijwilliger vandaan komt). Vraag een VOG.
  Hoe dit in zijn werk gaat, wordt beschreven en zal bekend zijn bij de afdelingsbesturen.
 • Ondertekenen gedragsregels.
  Hiervoor wordt een formulier gemaakt dat na ondertekening gearchiveerd wordt door het secreatariaat.

Ad 3) Vertrouwenscontactpersoon

Er zijn een aantal SVH leden aangesteld voor de uitvoering van de rol van vertrouwenscontactpersoon. Deze personen zullen in mei een training hiervoor volgen. Zij kunnen benaderd worden voor persoonlijke of relationele aangelegenheden die u niet wilt of kun bespreken met uw leiding of bestuur. Deze personen en hun contactgegevens zullen binnenkort vermeld worden op de SVH-site onder het hoofdstuk “afdelingen en commissies”.

Als u naar aanleiding van bovenstaande over het preventief beleid nog vragen of opmerkingen heeft kunt u zich wenden tot uw afdelingsbestuur of tot Siep Daniels (lid van Algemeen Bestuur), e-mail siep.daniels@hetnet.nl
Iedere “feedback” is welkom.