Preventief beleid

Het Algemeen Bestuur en de afdelingsbesturen hebben samen vastgesteld dat er een preventief beleid gevolgd moet worden om risico’s op seksuele intimidatie, pesten en anderszins ongewenst gedrag in de omgang met elkaar te beperken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en leden en dit dient dus verenigingsbreed gedragen te worden.

Het preventief beleid heeft drie pijlers

in navolging van adviezen van het NOC*NSF :

 1. Het instellen van omgangsregels
 2. Het voeren van een aannamebeleid voor trainers / leiders
 3. Het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen

Ad 1)
De omgangsregels zijn als volgt:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de vertrouwenscontactpersoon of bij het bestuur.

Ad 2)
Aannamebeleid voor trainers / leiders

Houd een kennismakingsgesprek (met het afdelingsbestuur en eventueel andere belanghebbenden)

 • Trek, indien mogelijk, referenties na (bv. bel de club waar de vrijwilliger vandaan komt).
 • Vraag een VOG.
  Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven en zal bekend zijn bij de afdelingsbesturen.
 • Ondertekenen gedragsregels.
  Hiervoor wordt een formulier gemaakt dat na ondertekening gearchiveerd wordt door het    

Ad 3)
Vertrouwenscontactpersonen

Er zijn een aantal SVH leden aangesteld voor de uitvoering van de rol van vertrouwenscontactpersoon.  Deze personen hebben in mei een training hiervoor gevolgd. Zij kunnen benaderd worden voor persoonlijke of relationele aangelegenheden die u niet wilt of kunt bespreken met uw leiding of bestuur.

KLIK HIER voor de contactgegevens.

 

Als u naar aanleiding van bovenstaande over het preventief beleid nog vragen of opmerkingen heeft kunt u zich wenden tot uw afdelingsbestuur of tot Siep Daniels (lid van Algemeen Bestuur), e-mail: siep.daniels@hetnet.nl.

Iedere “feedback”is welkom!