lintje-knip

Opening kantine De Voordam

Afgelopen dinsdag, 1 september, is op feestelijke wijze de verbouwde kantine geopend.

Nadat in maart alles abrupt ten einde kwam door corona, werd de geplande verbouwing rondom de bouwvak meteen naar voren geschoven. 2 Nieuwe ramen zijn geplaatst, waardoor er vanuit de kantine een wijder zicht is in de zaal.

Heren 1 van de volleybalafdeling heeft daarna meteen de handen uit de mouwen gestoken door de boel te schilderen, een nieuwe stamtafel te maken en een prachtig mooie vloer te leggen. Stoelen zijn gerepareerd, nieuwe lampen opgehangen en als klap op de vuurpijl zijn de ramen voorzien van een prachtig folielaag. De heren zijn namens SVH bedankt voor hun inzet middels een dinerbon!!

Een feestelijk opening met toeters en bellen kan er natuurlijk in deze tijd niet gehouden worden. Een Walk-Trough is het uiteindelijk geworden. Alle afdelingen van SVH hadden bij de ingang een eigen stand waar informatie werd gegeven en vragen gesteld konden worden.

Bij de volleybalafdeling kon men tevens een stembiljet ophalen. Leden konden stemmen over het gebruik van ‘reserve’s’, voortgekomen uit de fusie met Flash destijds.

De leden mochten stemmen of SVH VC dit bedrag mag gebruiken voor het realiseren van vaste beachvelden in Hellendoorn. Uiteindelijk hebben 32 leden gestemd. Uitslag van de stemming is 32 leden voor en 0 leden tegen. Groen licht voor het bestuur dus om verder te gaan met het realiseren van deze velden.

Ook is er aandacht gegeven aan de nog openstaande vacature’s binnen SVH.

We zijn nog op zoek naar:

  • Een enthousiast persoon voor het secretariaat van SVH;
  • Een enthousiast persoon als algemeen bestuurslid van SVH;
  • Een enthousiaste coördinator van de kantine van SVH.

Zonder vrijwilligers is onze vereniging nergens!! Je kunt je aanmelden bij secretariaat@svh-hellendoorn.nl

Na een toespraak van Richard van Dijk mocht Arjan Albertsboer, samen met de andere heren van het 1e,  het lint doorknippen, waarmee de vernieuwde kantine officieel in gebruik genomen kon worden.

Uiteindelijk werd er nog afscheid genomen van secretaris Cristel Hekkert. Ze gaat het bestuur van SVH verlaten. Ze heeft in de afgelopen 3,5 jaar ontzettend veel gedaan en gerealiseerd, waarvoor we haar zeer dankbaar zijn.
Als dank ontving ze een prachtige bos bloemen. 

De meeste sporters zijn alweer druk bezig met trainen. Laten we hopen dat we allemaal gezond blijven en dat we dit seizoen dan wel kunnen afsluiten met een drankje in de kantine.

Tot ziens in de Voordam!!

WhatsApp Image 2020-05-20 at 21.58.03

Volleybal traint op gras

De dames en heren van SVH volleybal zijn weer volop aan het trainen.

Volgens de richtlijnen van het RIVM dient dit in de buitenlucht plaats te vinden en dat is zeker geen straf met dit heerlijke weer. De trainingsavonden eindigen elke week met een verfrissende bui van de sproei-installatie van de voetbal.

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Corona update

Beste leden,


Op 28 maart en op 20 april informeerden we jullie over (het doorlopen van) de contributie. We deden een beroep op jullie begrip en medewerking en dat heeft positief uitgepakt! Hartelijk dank dat jullie de vereniging zijn blijven steunen, ondanks het wegvallen van de sportactiviteiten.
Inmiddels is gebleken dat de meeste sportverenigingen niet in aanmerking komen voor een landelijke tegemoetkoming. Om die reden schort de gemeente Hellendoorn de facturering op over de periode dat de binnensportaccommodaties gesloten zijn.
Dat houdt in dat we geen zaalhuur hoeven te betalen vanaf half maart.
Hoewel de kosten voor een groot deel door blijven lopen (bondsgelden, verzekeringen, kantine, etc.), hebben we als bestuur besloten om de contributie in de maand mei niet te innen.

Door de overheid is bekend gemaakt dat buiten sporten stapsgewijs opgepakt kan worden. Er worden op dit moment concrete initiatieven binnen de SVH ondernomen, er liggen protocollen ter goedkeuring bij de gemeente. Over wat dit betekent voor de verschillende sporten in onze vereniging (badminton, gym-dans of volleybal) wordt z.s.m. gecommuniceerd via de afdelingsbesturen.

Eind mei bekijken we als algemeen bestuur opnieuw de stand van zaken, evenals de ervaringen met het buiten sporten en informeren we jullie over de mogelijke consequenties voor wat betreft de contributie.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen of onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten: secretariaat@svh-hellendoorn.nl

Bestuur SVH
9 mei 2020

rabobank

Bijdrage coöperatief Fonds v Rabobank Noord/ West Twente

Rabobank is als coöperatieve bank nauw betrokken bij lokale organisaties en draagt in deze moeilijke periode lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe, zeker wanneer zij in grote mate zijn geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zoals je weet hebben wij hiervoor het Coöperatief Fonds in het leven geroepen, waarvoor je namens SVH voor een bedrag van € 500,00 een aanvraag hebt ingediend.

Uit alle aanvragen die wij hebben ontvangen heeft de commissie Coöperatief Fonds inmiddels een selectie gemaakt. Het doet mij plezier je te kunnen mededelen dat de aanvraag ten behoeve van SVH is gehonoreerd. Hartelijk gefeliciteerd!

De commissie heeft besloten dat SVH een bijdrage van € 250,00 ontvangt vanuit het Coöperatief Fonds. De reden hiervoor is dat kantine inkomsten (exploitatie) buiten de voorwaarden vallen, maar dat we deze bijdrage toch willen doen gezien jullie sympathieke actie.

Lintjes

Lintje voor Emmy Rensen-Kemper

Tijdens de traditionele lintjesregen, voorafgaand aan Koningsdag, heeft burgemeester Anneke Raven zeven inwoners van gemeente Hellendoorn telefonisch gefeliciteerd met hun Koninklijke onderscheiding.

Waaronder Emmy Rensen-Kemper die ook was voorgedragen door SVH.

Ze is bestuurslid van de Katholieke Plattelands Jongeren in Haarle en vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap H. Sebastianus van de parochie Heilig Kruis. Onder meer actief voor de Vereniging Wandelsport Haarle en SV Hellendoorn.

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Lidmaatschap, Contributie en Corona

Beste leden,

Inmiddels mogen we al geruime tijd niet meer in clubverband sporten en dat vinden we heel erg vervelend. Sporten en bewegen geeft ons energie, bindt en daagt ons uit. Dat moeten we nu missen. Dat raakt iedereen in ons in ons sporthart. Het is nu belangrijker dan ooit de verbindende kracht van sport te gebruiken om hier samen zo goed mogelijk doorheen te komen. Zodat we straks, als we weer mogen sporten, verder kunnen waar we stonden. Dat is waarvoor we ons als bestuur, vrijwilligers en trainers/leiding op dit moment voor inzetten. Ook wij hebben onze onzekerheden, zorgen en vragen. We hebben jullie nu harder nodig dan ooit, als gewaardeerd lid van onze vereniging. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

Op verschillende manieren bereiken ons vragen over het lidmaatschap en de betaling van de contributie vanwege het uitblijven van de trainingen/lessen, daarom via dit bericht een toelichting. Van overheidswege zijn wij gesommeerd alle activiteiten te stoppen, in ieder geval tot en met 28 april. Hierbij is dus sprake van overmacht door de maatregelen die de overheid moet nemen voor het (optimaal) bedwingen van het Coronavirus, in het belang van ons allen. 

Ook al zijn de trainingen/lessen en de wedstrijden gestopt, de kosten die we als vereniging normaal gesproken maken, gaan (bijna) allemaal gewoon door. Denk daarbij aan zaalhuur, kantinehuur,  verzekeringen e.d. Bijkomend is het wegvallen van de kantine-omzet. Als de contributie nu zou stoppen, zou dat een grote financiële strop voor ons als club betekenen. Met mogelijk grote gevolgen voor de toekomst. We vragen je dan ook ons te blijven steunen met contributiebetaling.

Op dit moment is er grote onzekerheid over hoe het verder verloopt met de maatregelen omtrent het Coronavirus. Uiteraard kijken we wat we verder voor jullie kunnen doen. Samen met de overkoepelende sportbonden (Nevobo/KNGU) onderzoeken we de mogelijkheden, uiteenlopend van overheidssteun (Noodloket) tot meer creatieve vormen. Want natuurlijk willen we jullie zo goed mogelijk tegemoetkomen. Daarvan houden we jullie op de hoogte.

Mogelijk ben jij ook persoonlijk getroffen door de Coronacrisis, bijvoorbeeld omdat je als ondernemer of werknemer te maken hebt met een daling van je inkomen. Mocht dat tot specifieke problemen leiden bij de betaling van jouw contributie, dan hebben wij een speciaal contactpersoon waarmee je dat vertrouwelijk kunt bespreken. De gegevens: R. van Dijk , penningmeester@svh-hellendoorn.nl

Houd vertrouwen. Wij doen er als bestuur alles aan om samen met jullie de club overeind houden in deze moeilijke en onzekere tijd. Dank voor je begrip en medewerking. SVH is van en voor de leden.

Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Het bestuur