vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht! Helder Fees en Strongmanrun

Voor het Helders Fees

Ook dit jaar zoekt de Oranjevereniging weer vrijwilligers voor het Helders Fees:

De SVH ontvangt per vrijwilliger € 25,-. Als we op tijd de namenlijst aanleveren, ontvangen we een startbedrag van € 250,-.

Mochten de opgegeven vrijwilligers niet op komen dagen dan ontvangen we het startbedrag niet.

Totaalbedrag voor de SVH € 1975,-

Vooral voor de vrijdag en zaterdag worden mensen gezocht.

Geef je op bij Amanda Dijkstraraidijkstra@kpnplanet.nl

 

Voor de Strongmanrun

In de week voorafgaand aan de Strongmanrun en de Strongsisterrun, op 31 augustus en op 1 september is er een flinke ploeg van 550 vrijwilligers nodig.

Als vereniging hebben we aangegeven geïnteresseerd te zijn, het levert ons een mooi bedrag op wanneer we (liefst heel veel) vrijwilligers kunnen leveren!

Wat krijgen we er als vereniging voor terug?

– vergoeding: € 4,50 per persoon per uur

– elke vrijwilliger krijgt een T-shirt

lunchpakket op de dag zelf

gratis deelname aan de gezellige BBQ op zondag 1 september

– heel veel plezier!

Je kunt aangeven welke specifieke taken je wilt doen.

Geef je op bij het secretariaat: secretariaat@svh-hellendoorn.nl

kantine 3

Instructie slot kantinedeur

De kantinedeur is vanaf vandaag te openen via een app op je mobiele telefoon.

Hiervoor krijgen de personen die toegang moeten hebben een app met een link hierin.

Als je op deze link klikt, wordt de app met bijbehorende code geïnstalleerd.
Vanaf dat moment kun je wanneer je bij de deur van de kantine staat deze via de app openen.

 

Hiervoor open je de app, vervolgens krijg je dit in je scherm te zien:

Schuif het scherm van onder naar boven.

 

Klik op deur openen en de deur zal zich ontgrendelen.

Wanneer je de kantine als laatste verlaat, sluit je de deur achter je en open je weer de app.

Klik dan op vergrendelen en de deur zal op slot gaan.

Beachvolleybal

Algemene ledenvergadering SVH

Notulen algemene ledenvergadering 2018 SVH tbv website.

Algemene ledenvergadering SVH
Op dinsdag 2 oktober kwamen bijna 30 leden in De Voordam bij elkaar voor de jaarlijkse ledenvergadering. Aan de hand van foto’s werd door de verschillende afdelingen teruggeblikt op het afgelopen sportseizoen. Het algemeen bestuur informeerde de aanwezigen omtrent de financiën, preventief beleid en de gevolgen van de nieuwe privacywet (AVG). Ook werd het nieuwe slot van de kantine geïntroduceerd.

De winnaar van de deel-en-winactie via Facebook (Audrey van Munster) ontving een gloednieuwe bachvolleybal als prijs!

 

 

 

 

svh hellendoorn Logo_MaakVanPinnenOokJouwSport

Alleen pinnen

Vlot betalen is prettig voor elke sportvereniging en kantine. Pinnen met je betaalpas of mobiele telefoon is snel, makkelijk en veilig. Hoog tijd om van pinnen een echte sport te maken!

In onze kantine kan je dan ook alleen pinnen/ contactloos betalen.

(met uitzondering van kinderevenementen)

 

De voordelen op een rijtje:

  • Contactloos betalen: snel en veilig
  • Het geld staat meteen op de rekening van de club
  • Geen wisselgeld, valsgeld, af- en aanvoer van geld en afstorten
  • Kasverschillen behoren tot het verleden
  • Veilig: minder kans op fraude, fouten, overvallen en inbraak
  • Minder verantwoordelijkheid voor medewerkers en vrijwilligers
Sportvereniging Hellendoorn SVH

AVG beleid SVH

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet langer actief. Deze nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), geldt voor alle lidstaten van de EU en zorgt daardoor voor een uniform beleid op het gebied van gegevensbescherming. Het doel van deze wet is om de privacy van burgers te waarborgen en ze te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop.

Meer informatie over de voorwaarden en het beleid van SVH om uw privacy te beschermen vindt u HIER.

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Meedoen = meer kansen!

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zijn, na jaren intensieve samenwerking achter de schermen, per 3 april samen verder gegaan als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten. Aan deze missie en onze werkwijze verandert niets.

Meer info? Klik HIER