Corona update

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Beste leden,


Op 28 maart en op 20 april informeerden we jullie over (het doorlopen van) de contributie. We deden een beroep op jullie begrip en medewerking en dat heeft positief uitgepakt! Hartelijk dank dat jullie de vereniging zijn blijven steunen, ondanks het wegvallen van de sportactiviteiten.
Inmiddels is gebleken dat de meeste sportverenigingen niet in aanmerking komen voor een landelijke tegemoetkoming. Om die reden schort de gemeente Hellendoorn de facturering op over de periode dat de binnensportaccommodaties gesloten zijn.
Dat houdt in dat we geen zaalhuur hoeven te betalen vanaf half maart.
Hoewel de kosten voor een groot deel door blijven lopen (bondsgelden, verzekeringen, kantine, etc.), hebben we als bestuur besloten om de contributie in de maand mei niet te innen.

Door de overheid is bekend gemaakt dat buiten sporten stapsgewijs opgepakt kan worden. Er worden op dit moment concrete initiatieven binnen de SVH ondernomen, er liggen protocollen ter goedkeuring bij de gemeente. Over wat dit betekent voor de verschillende sporten in onze vereniging (badminton, gym-dans of volleybal) wordt z.s.m. gecommuniceerd via de afdelingsbesturen.

Eind mei bekijken we als algemeen bestuur opnieuw de stand van zaken, evenals de ervaringen met het buiten sporten en informeren we jullie over de mogelijke consequenties voor wat betreft de contributie.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen of onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten: secretariaat@svh-hellendoorn.nl

Bestuur SVH
9 mei 2020

Deel dit bericht