Lintje voor Emmy Rensen-Kemper

Tijdens de traditionele lintjesregen, voorafgaand aan Koningsdag, heeft burgemeester Anneke Raven zeven inwoners van gemeente Hellendoorn telefonisch gefeliciteerd met hun Koninklijke onderscheiding.

Waaronder Emmy Rensen-Kemper die ook was voorgedragen door SVH.

Ze is bestuurslid van de Katholieke Plattelands Jongeren in Haarle en vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap H. Sebastianus van de parochie Heilig Kruis. Onder meer actief voor de Vereniging Wandelsport Haarle en SV Hellendoorn.

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Lidmaatschap, Contributie en Corona

Beste leden,

Inmiddels mogen we al geruime tijd niet meer in clubverband sporten en dat vinden we heel erg vervelend. Sporten en bewegen geeft ons energie, bindt en daagt ons uit. Dat moeten we nu missen. Dat raakt iedereen in ons in ons sporthart. Het is nu belangrijker dan ooit de verbindende kracht van sport te gebruiken om hier samen zo goed mogelijk doorheen te komen. Zodat we straks, als we weer mogen sporten, verder kunnen waar we stonden. Dat is waarvoor we ons als bestuur, vrijwilligers en trainers/leiding op dit moment voor inzetten. Ook wij hebben onze onzekerheden, zorgen en vragen. We hebben jullie nu harder nodig dan ooit, als gewaardeerd lid van onze vereniging. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

Op verschillende manieren bereiken ons vragen over het lidmaatschap en de betaling van de contributie vanwege het uitblijven van de trainingen/lessen, daarom via dit bericht een toelichting. Van overheidswege zijn wij gesommeerd alle activiteiten te stoppen, in ieder geval tot en met 28 april. Hierbij is dus sprake van overmacht door de maatregelen die de overheid moet nemen voor het (optimaal) bedwingen van het Coronavirus, in het belang van ons allen. 

Ook al zijn de trainingen/lessen en de wedstrijden gestopt, de kosten die we als vereniging normaal gesproken maken, gaan (bijna) allemaal gewoon door. Denk daarbij aan zaalhuur, kantinehuur,  verzekeringen e.d. Bijkomend is het wegvallen van de kantine-omzet. Als de contributie nu zou stoppen, zou dat een grote financiële strop voor ons als club betekenen. Met mogelijk grote gevolgen voor de toekomst. We vragen je dan ook ons te blijven steunen met contributiebetaling.

Op dit moment is er grote onzekerheid over hoe het verder verloopt met de maatregelen omtrent het Coronavirus. Uiteraard kijken we wat we verder voor jullie kunnen doen. Samen met de overkoepelende sportbonden (Nevobo/KNGU) onderzoeken we de mogelijkheden, uiteenlopend van overheidssteun (Noodloket) tot meer creatieve vormen. Want natuurlijk willen we jullie zo goed mogelijk tegemoetkomen. Daarvan houden we jullie op de hoogte.

Mogelijk ben jij ook persoonlijk getroffen door de Coronacrisis, bijvoorbeeld omdat je als ondernemer of werknemer te maken hebt met een daling van je inkomen. Mocht dat tot specifieke problemen leiden bij de betaling van jouw contributie, dan hebben wij een speciaal contactpersoon waarmee je dat vertrouwelijk kunt bespreken. De gegevens: R. van Dijk , penningmeester@svh-hellendoorn.nl

Houd vertrouwen. Wij doen er als bestuur alles aan om samen met jullie de club overeind houden in deze moeilijke en onzekere tijd. Dank voor je begrip en medewerking. SVH is van en voor de leden.

Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Het bestuur

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Contributie inning tijdens corona crisis.

Zoals iedereen weet is er veel onzekerheid over hoe de zaken gaan lopen tijdens deze “Corona crisis”. Dit geldt ook voor onze vereniging SVH.
Leden vragen zich onder meer af hoe het nu gaat met het innen van de contributie.
Gisteravond (26 maart 2020) hebben de afdelingsbesturen en het omni- bestuur hierover met elkaar gesproken. De conclusie uit deze bespreking is als volgt samen te vatten :

Er is nog geen duidelijkheid over het beleid vanuit de gemeente voor de sportverenigingen. Er wordt achter de schermen nagedacht over regelingen waar sportverenigingen mogelijk een beroep op kunnen doen om de lasten van het niet kunnen sporten van de leden op te vangen.
Zo is het ook nog niet duidelijk wat de financiële lasten voor SVH zijn de komende maanden. Daarom is besloten de inning van contributie van maart nog door te laten lopen.

De komende tijd zullen we nauwlettend nieuwe informatie volgen om vervolgens dit met jullie te communiceren via de website.
Zoals een bestuurslid het treffend verwoordde : “de vereniging is van de leden”
De Corona crisis speelt de hele samenleving parten en binnen de vereniging is het onze intentie de lasten gezamenlijk en evenredig te dragen.

Hopend op begrip en met vriendelijke groet,
namens het SVH bestuur.

Sportvereniging Hellendoorn SVH

KNGU activiteiten afgelast

Bericht van de KNGU.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 12 maart, hebben wij besloten conform de richtlijnen van het RIVM, alle door de KNGU georganiseerde activiteiten te annuleren en/of te verplaatsen. Dit geldt dus voor alle wedstrijden en opleidingen, voor het hele land en minimaal tot en met 31 maart aanstaande. Op dit moment is het niet mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit de komende tijd zo goed als mogelijk in kaart brengen en komen hier op terug.

Daarnaast adviseren we onze verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 31 maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen. Dit is in lijn met het advies van het RIVM en hiermee volgen wij de oproep van NOC*NSF voor de hele sport.

We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid , het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen.

Bekijk op onze website de laatste ontwikkelingen en FAQ.

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Volleybal trainingen en wedstrijden afgelast.

Naar aanleiding van het persbericht van vanmiddag omtrent het coronavirus heeft de Nevobo t/m 31 maart alle competitiewedstrijden voor iedereen afgelast.
Daarbij hebben wij als bestuur besloten dat wij als vereniging ook het advies  van de Nevobo opvolgen om per direct de trainingen t/m 31 maart niet door te laten gaan, om zo risico’s te vermijden.

Kijk voor meer informatie op onderstaande link:
https://www.volleybal.nl/nieuws/alle-volleybalwedstrijden-t-m-31-maart-afgelast

3FM Serious Request: The Lifeline

3FM zet zich ook dit jaar weer met man en macht in om geld op te halen voor het Rode Kruis. In de week voor kerst (18-24 december) gaan wij te voet van Goes naar Groningen om geld op te halen in de strijd tegen mensenhandel. We lopen in totaal 500 kilometer van plaats naar plaats en van actie naar actie om aandacht te vragen voor dit wereldwijde probleem. 24 uur per dag doen de DJ’s verslag van hun tocht en zijn ze live te volgen op radio, online en op televisie.

Op 23 december lopen wij van Hellendoorn naar Ommen. Nu zijn we opzoek naar een aantal gezellige sportievelingen die het leuk lijkt om een stuk mee te lopen en op die manier samen met ons een prachtig bedrag op te halen voor het Rode Kruis. Lijkt het jullie nou leuk om mee te lopen? Meld je dan aan via de volgende link:

https://pos.cmtickets.com/fbac91d0-d9de-11e9-a0fc-f10b63c7d9df/step1

De donatie die je doet (10 euro per persoon om je in te schrijven voor het meelopen) gaat natuurlijk volledig naar het Rode Kruis.

Het zou fantastisch (en gezellig) zijn als jullie met een groepje meelopen. Let op: Je moet wel zelf voor vervoer terug zorgen.

vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht! Helder Fees en Strongmanrun

Voor het Helders Fees

Ook dit jaar zoekt de Oranjevereniging weer vrijwilligers voor het Helders Fees:

De SVH ontvangt per vrijwilliger € 25,-. Als we op tijd de namenlijst aanleveren, ontvangen we een startbedrag van € 250,-.

Mochten de opgegeven vrijwilligers niet op komen dagen dan ontvangen we het startbedrag niet.

Totaalbedrag voor de SVH € 1975,-

Vooral voor de vrijdag en zaterdag worden mensen gezocht.

Geef je op bij Amanda Dijkstraraidijkstra@kpnplanet.nl

 

Voor de Strongmanrun

In de week voorafgaand aan de Strongmanrun en de Strongsisterrun, op 31 augustus en op 1 september is er een flinke ploeg van 550 vrijwilligers nodig.

Als vereniging hebben we aangegeven geïnteresseerd te zijn, het levert ons een mooi bedrag op wanneer we (liefst heel veel) vrijwilligers kunnen leveren!

Wat krijgen we er als vereniging voor terug?

– vergoeding: € 4,50 per persoon per uur

– elke vrijwilliger krijgt een T-shirt

lunchpakket op de dag zelf

gratis deelname aan de gezellige BBQ op zondag 1 september

– heel veel plezier!

Je kunt aangeven welke specifieke taken je wilt doen.

Geef je op bij het secretariaat: secretariaat@svh-hellendoorn.nl