Contributie inning tijdens corona crisis.

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Zoals iedereen weet is er veel onzekerheid over hoe de zaken gaan lopen tijdens deze “Corona crisis”. Dit geldt ook voor onze vereniging SVH.
Leden vragen zich onder meer af hoe het nu gaat met het innen van de contributie.
Gisteravond (26 maart 2020) hebben de afdelingsbesturen en het omni- bestuur hierover met elkaar gesproken. De conclusie uit deze bespreking is als volgt samen te vatten :

Er is nog geen duidelijkheid over het beleid vanuit de gemeente voor de sportverenigingen. Er wordt achter de schermen nagedacht over regelingen waar sportverenigingen mogelijk een beroep op kunnen doen om de lasten van het niet kunnen sporten van de leden op te vangen.
Zo is het ook nog niet duidelijk wat de financiële lasten voor SVH zijn de komende maanden. Daarom is besloten de inning van contributie van maart nog door te laten lopen.

De komende tijd zullen we nauwlettend nieuwe informatie volgen om vervolgens dit met jullie te communiceren via de website.
Zoals een bestuurslid het treffend verwoordde : “de vereniging is van de leden”
De Corona crisis speelt de hele samenleving parten en binnen de vereniging is het onze intentie de lasten gezamenlijk en evenredig te dragen.

Hopend op begrip en met vriendelijke groet,
namens het SVH bestuur.

Deel dit bericht