Lidmaatschap, Contributie en Corona

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Beste leden,

Inmiddels mogen we al geruime tijd niet meer in clubverband sporten en dat vinden we heel erg vervelend. Sporten en bewegen geeft ons energie, bindt en daagt ons uit. Dat moeten we nu missen. Dat raakt iedereen in ons in ons sporthart. Het is nu belangrijker dan ooit de verbindende kracht van sport te gebruiken om hier samen zo goed mogelijk doorheen te komen. Zodat we straks, als we weer mogen sporten, verder kunnen waar we stonden. Dat is waarvoor we ons als bestuur, vrijwilligers en trainers/leiding op dit moment voor inzetten. Ook wij hebben onze onzekerheden, zorgen en vragen. We hebben jullie nu harder nodig dan ooit, als gewaardeerd lid van onze vereniging. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

Op verschillende manieren bereiken ons vragen over het lidmaatschap en de betaling van de contributie vanwege het uitblijven van de trainingen/lessen, daarom via dit bericht een toelichting. Van overheidswege zijn wij gesommeerd alle activiteiten te stoppen, in ieder geval tot en met 28 april. Hierbij is dus sprake van overmacht door de maatregelen die de overheid moet nemen voor het (optimaal) bedwingen van het Coronavirus, in het belang van ons allen. 

Ook al zijn de trainingen/lessen en de wedstrijden gestopt, de kosten die we als vereniging normaal gesproken maken, gaan (bijna) allemaal gewoon door. Denk daarbij aan zaalhuur, kantinehuur,  verzekeringen e.d. Bijkomend is het wegvallen van de kantine-omzet. Als de contributie nu zou stoppen, zou dat een grote financiële strop voor ons als club betekenen. Met mogelijk grote gevolgen voor de toekomst. We vragen je dan ook ons te blijven steunen met contributiebetaling.

Op dit moment is er grote onzekerheid over hoe het verder verloopt met de maatregelen omtrent het Coronavirus. Uiteraard kijken we wat we verder voor jullie kunnen doen. Samen met de overkoepelende sportbonden (Nevobo/KNGU) onderzoeken we de mogelijkheden, uiteenlopend van overheidssteun (Noodloket) tot meer creatieve vormen. Want natuurlijk willen we jullie zo goed mogelijk tegemoetkomen. Daarvan houden we jullie op de hoogte.

Mogelijk ben jij ook persoonlijk getroffen door de Coronacrisis, bijvoorbeeld omdat je als ondernemer of werknemer te maken hebt met een daling van je inkomen. Mocht dat tot specifieke problemen leiden bij de betaling van jouw contributie, dan hebben wij een speciaal contactpersoon waarmee je dat vertrouwelijk kunt bespreken. De gegevens: R. van Dijk , penningmeester@svh-hellendoorn.nl

Houd vertrouwen. Wij doen er als bestuur alles aan om samen met jullie de club overeind houden in deze moeilijke en onzekere tijd. Dank voor je begrip en medewerking. SVH is van en voor de leden.

Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Het bestuur

Deel dit bericht