Gedragsregels

Sportvereniging Hellendoorn SVH

Preventief beleid SVH

Het Algemeen Bestuur en de afdelingsbesturen van SVH hebben samen vastgesteld dat er een preventief beleid gevolgd moet worden om risico’s op seksuele intimidatie, pesten en anderszins ongewenst gedrag in de omgang met elkaar te beperken.

Het preventief beleid heeft 3 pijlers

(in navolging van adviezen van het NOC*NSF):

 1. Het instellen van omgangsregels.
 2. Het voeren van een aannamebeleid voor trainers/leiders.
 3. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Ad 1)  De omgangsregels zijn als volgt:

 1. Ik accepteer en resepecteer de ander zoals hij is en discrimeer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik betokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik die niet mee aan pesten, uitlachten of roddelen.
 9. Ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de vertrouwenspersoon of bij het bestuur.

Ad 2) Aannamebeleid voor trainers/leiders

 • Houd een kennismakingsgesprek (met het afdelingsbestuur en eventueel andere belangshebbenden).
 • Trek, indien mogelijk, referenties na (bijv. bel de club waar de vrijwilliger vandaan komt). Vraag een VOG.
  Hoe dit in zijn werk gaat, wordt beschreven en zal bekend zijn bij de afdelingsbesturen.
 • Ondertekenen gedragsregels.
  Hiervoor wordt een formulier gemaakt dat na ondertekening gearchiveerd wordt door het secreatariaat.

Ad 3) Vertrouwenscontactpersoon

Er zijn een aantal SVH leden aangesteld voor de uitvoering van de rol van vertrouwenscontactpersoon. Deze personen zullen in mei een training hiervoor volgen. Zij kunnen benaderd worden voor persoonlijke of relationele aangelegenheden die u niet wilt of kun bespreken met uw leiding of bestuur. Deze personen en hun contactgegevens zullen binnenkort vermeld worden op de SVH-site onder het hoofdstuk “afdelingen en commissies”.

Als u naar aanleiding van bovenstaande over het preventief beleid nog vragen of opmerkingen heeft kunt u zich wenden tot uw afdelingsbestuur of tot Siep Daniels (lid van Algemeen Bestuur), e-mail siep.daniels@hetnet.nl
Iedere “feedback” is welkom.

Deel dit bericht