Algemene Ledenvergadering SVH

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 11 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van Sportvereniging Hellendoor in de kantine van Sporthal De Voordam. Aanvang: 19.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling agenda
  Mededelingen en inventarisatie rondvraag
 2. Terugblik 2022
 3. Bestuurszaken
 4. Toelichting jaarrekening 2022
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Vacatures
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
hamer

Algemene Leden Vergadering 2019

Woensdag 17 april wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van Sporthal De Voordam. Aanvang: 19.30 uur.

 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
  Mededelingen en inventarisatie rondvraag
 2. Verslag ALV 2 oktober 2018 (ligt ter inzage)
 3. Terugblik 2018/2019
 4. Bestuurszaken
 5. Toelichting jaarrekening 2018
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting met koffie of een drankje

 

De volleybal heeft die avond aansluitend de eigen ledenvergadering en een toernooitje.

We zien je graag!
Algemeen Bestuur + voorzitters SVH
secretariaat@svh-hellendoorn.nl

hamer

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 2 oktober 2018 wordt de algemene ledenvergadering gehouden van SVH.

De leden van SVH zijn van harte welkom. Aanvang 19.30 in de kantine van sporthal De Voordam.

De agenda ontvang je een week voorafgaand aan de vergadering.

 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via: secretariaat@svh-hellendoorn.nl


Op de ALV wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

• een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan)

• een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

 

Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV:

• Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.

• Het benoemen van nieuwe bestuursleden.

• Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies.

• Het installeren en beëindigen van commissies.

• Het behandelen van moties.

• Wijzigingen van het huishoudelijk reglement. (HR)

• Wijzigingen van de statuten.