Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 2 oktober 2018 wordt de algemene ledenvergadering gehouden van SVH.

De leden van SVH zijn van harte welkom. Aanvang 19.30 in de kantine van sporthal De Voordam.

De agenda ontvang je een week voorafgaand aan de vergadering.

 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via: secretariaat@svh-hellendoorn.nl


Op de ALV wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

• een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan)

• een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

 

Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV:

• Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.

• Het benoemen van nieuwe bestuursleden.

• Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies.

• Het installeren en beëindigen van commissies.

• Het behandelen van moties.

• Wijzigingen van het huishoudelijk reglement. (HR)

• Wijzigingen van de statuten.

Deel dit bericht