Algemene Leden Vergadering 2019

Woensdag 17 april wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van Sporthal De Voordam. Aanvang: 19.30 uur.

 

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
    Mededelingen en inventarisatie rondvraag
  2. Verslag ALV 2 oktober 2018 (ligt ter inzage)
  3. Terugblik 2018/2019
  4. Bestuurszaken
  5. Toelichting jaarrekening 2018
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting met koffie of een drankje

 

De volleybal heeft die avond aansluitend de eigen ledenvergadering en een toernooitje.

We zien je graag!
Algemeen Bestuur + voorzitters SVH
secretariaat@svh-hellendoorn.nl

Deel dit bericht