Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering SVH

Op woensdag 11 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van Sportvereniging Hellendoor in de kantine van Sporthal De Voordam. Aanvang: 19.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststelling agenda
    Mededelingen en inventarisatie rondvraag
  2. Terugblik 2022
  3. Bestuurszaken
  4. Toelichting jaarrekening 2022
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Vacatures
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Deel dit bericht